Privatlivspolitik

Frisørsalon Jeanet Deleuran er ifølge persondataloven ansvarlig for de personlige oplysninger, som du videregiver til os som kunde.

Ved bestilling af tider til behandling – herunder online booking gennem Hairtools – beder vi om nogle almindelige personoplysninger. Det er fornavn, efternavn, køn, telefonnummer og eventuelt også din e-mailadresse. Disse personoplysninger bruges til at identificere dig som kunde samt til at levere den behandling, du køber hos os.

Uanset om du benytter online booking via vores hjemmeside eller bestiller en tid til behandling direkte hos os, så opbevares disse data i praksis af Hairtools (Lautrupvang 24 2750 Ballerup, tlf.nr. 70111009, info@hairtools.dk), som er leverandør af et IT-system med onlinebooking til frisører og kosmetologer. Frisørsalon Jeanet Deleuran har indgået en databehandleraftale med Hairtools, der sikrer, at dine oplysninger opbevares fortroligt.

Dine personoplysninger opbevares så længe din kunderelation til frisørsalon Jeanet Deleuran består, og slettes senest 2 år efter kundeforholdets ophør.

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ved bestilling af tider til behandling hos os accepterer du denne privatlivspolitik.